קולות הכפר

קולות הכפר בדרום השרון

״קולות הכפר״ דרום השרון

מנהל מוסיקלי : אבי פיינסוך

לא נפסיק לשיר !!!

לתשלום בגין השתתפות ב״קולות הכפר״

פרטים במחלקת התרבות: 03-9000540, באתר או בדף הפייסבוק ״תרבות בדרום השרון״

״קולות הכפר״ דרום השרון מנהל מוסיקלי : אבי פיינסוך לא נפסיק לשיר !!!