רביעי, 30 אוקטובר 2013 13:44

עיקרי מדיניות בתחום חינוך והשכלה

 •  הקמת ועדת חינוך מורחבת (מועצה ציבורית) לשדרוג מערכת החינוך של המועצה, מורים ותלמידים.
 • השלמת שדרוג מערכות  המחשוב במוסדות החינוך ומודרניזציה של  אמצעי הלימוד בבתי הספר ובגני הילדים.
 • בחינה מחודשת של תוכנית שהוכנה במועצה  להתחלת הלימודים בגיל 5 לימודים לתואר ראשון  ברציפות לאחר גמר לימודי התיכון .
 • השלמת הקמת חטיבה עליונה שיחד עם חטיבת הביניים המוקמת בקריית המועצה יהוו בית ספר  מקיף שני במועצה האזורית .
 •  השלמת הקמת בית הספר היסודי בקריית המועצה שיהווה השלמה למערכת בתי הספר היסודיים הקיימים במקומו של בית ספר אהרונוביץ.
 • שיפוץ והרחבת מוסדות החינוך הקיימים ושיפור התנאים הפיסיים. 
 • שילוב ילדי המועצה במסגרות בתי הספר של המועצה.
 • המשך פיתוח האוריינות , המתמטיקה , המוזיקה בגני הילדים.
 • בחינת מעבר כל בתי הספר היסודיים להשאלת ספרי לימוד. 
 • מעבר כל בתי הספר היסודיים ל"אופק חדש" .
 • העלאת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות.
 • צמצום נשירה מבתי הספר של המועצה למסגרות חוץ מועצתיות.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר