חמישי, 20 פברואר 2020 12:36

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 01/20 מיום 07/01/2020

נושאים שהיו על סדר היום:

 1. דו"ח ראש המועצה;
 2. מענה לשאילתות;
 3. מינוי חברים בוועדות;
 4. אישור תבחיני תמיכות לשנת 2020;
 5. נוהל מתן הלוואות פיתוח ביישובים;
 6. אישור הנחות מארנונה לשנת 2020;
 7. אשרור הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת
 8. הצטרפות המועצה לאיגוד הווטרינרי ובחירת נציג מטעם המועצה;
 9. תקציבי יישובים ואישור משרות חדשות ביישובים;
 10. דו"ח כספי ודו"ח הביקורת המפורט לשנת 2018;
 11. תב"רים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר