שישי, 28 פברואר 2020 09:09

שידור ישיבת מליאת המועצה - 11/02/20

מיום שלישי | 11.2.2020

 

נושאים שהיו על סדר היום:

דו״ח ראש המועצה
- מענה לשאילתות
- מינוי חברים בועדות
- אישור תכנית תב״רים רב-שנתית
- הסכם פיתוח א.ת בנימין מעודכן עם רמ״י
- קביעת רף תחתון להוצאות מקרן פיתוח תב״רים
- תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2020
- סגירת תב״רים לשנת 2019
- אישור תקציבי ישובים
- נוהל תרומות
- תב״רים

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר