מצ״ב חוברת בה ריכזנו מידע מפורט אשר יסייע לחברי ועדים, לבעלי תפקידים נוספים בוועד ולתושבים להעמיק את ידיעותיהם בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת, תפקודו וניהולו של הועד המקומי ביישוב.
 השלטון הדו רובדי, שבו מאצילה המועצה האזורית מסמכויותיה לוועד המקומי, מתקיים בכ- 970 יישובים כפריים שבהם מתגוררים כ- 700 אלף תושבים. יישובים אלה נמצאים בתחום השיפוט של 54 מועצות אזוריות שהן כ- 22% מכלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל. פרסום זה בא להבהיר את המעמד המשפטי ואת יחסי הגומלין בין הישוייות השונות הופעלות ביישוב הכפרי ולסייע לכל הגורמים בניהולו התקין. פרסום של משרד הפנים ומפעם - מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
מכוח סמכותה על פי סעיף 63 (ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), התשי"ח – 1958 (להלן: "הצו"), מחליטה המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מיום 24/12/2009 להאציל לוועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות כדלקמן, וזאת החל מיום 1/1/2010 ועד להחלטה אחרת
תהליכי השינוי העמוקים שעברו היישובים הכפריים בשני העשורים האחרונים לצד הדרישה ההולכת וגוברת של תושביהם לאיכות חיים גבוהה מחייבים ניהול מקצועי והתמחות. במשך השנים שעברו מאז הצטברו ידע וניסיון רבים וחדשים של מומחים שונים, מעין תורה שבעל פה שיש בה כדי לעדכן, ללמד, להעשיר ולסייע בידי כל העוסקים במלאכת ניהול היישוב הכפרי. אוסף המאמרים המובאים כאן מאיר צדדים שונים של מלאכה זו, ובוודאי אינו מקיף את כולם ואינו בא במקום הנחיות הגורמים המוסמכים. כשם שהיישובים צומחים ומתפתחים, כך נוספים כל העת נדבכים נוספים לתורת ניהולם.
עמוד 1 מתוך 2

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר