נערות במצוקה

כרמל זמורה נצר

מנהלת היחידה לטיפול בנוער וצעירים

טל: 03-9000594  carmelz@dsharon.org.il

מטרת העובדת ליצור קשר עם נערות על סף הדרדרות או מעבר לה, במצבי מצוקה חריפים ולסייע בפתרון מכלול הבעיות בהם הן נתקלות.