הדברת נמלים

הוראות טיפול בנמלת האש הקטנה - אוגוסט 2015

מצ״ב מסמך של האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים במשרד להגנת הסביבה בנוגע להנחיות טיפול בנמלת האש הקטנה.