שני, 19 אוגוסט 2019 14:32

פניה להיכלל במאגר מורים לצורך מתן שיעורי עזר לתלמידים בכיתות ז'- יב'

המועצה מזמינה בזאת מורים בעלי תעודת הוראה להירשם במאגר לצורך מתן שיעורי עזר (שיעורים פרטיים) לתלמידים בכיתות ז' – יב' במגוון מקצועות.

מורה המעוניין להצטרף למאגר ישלח בקשה לקב"סית המועצה – מאיה נחום, ויוודא הגעתו בטלפון: 03-9000686. כתובת המייל:  maya@dsharon.org.il.

יש לצרף למייל קו"ח + תעודת הוראה + תעודות נוספות.

כמו כן, יש לצרף (לגבי מורים ממין זכר בלבד) אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

על כל המועמדים למלא את טופס ההגשה ואת ההצהרה בקובץ המצורף.

שיטת ההתקשרות תהא בדרך של נותן שירות עצמאי (חשבוניות/קבלות).

מובהר בזאת, כי אין בהזמנה להיכנס למאגר משום התחייבות של המועצה לתן עבודה למי מהפונים.

המועצה תחליט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתקציב העומד לרשותה, על פנייה לקבלת שירות מהמורים שנרשמו למאגר ושעומדים בתנאים.

המאגר יהיה תקף לארבע שנים (עד ל.1.09.2023).

 

לפרטים נוספים:

מאיה נחום, קב"סית

אגף חינוך, נוער וספורט
מ.א. דרום השרון
טלפון 03-9000686 פקס ישיר: 03-9005765
דוא"ל: maya@dsharon.org.il

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר