החברה הכלכלית והחברה להשבת מי קולחין

איתן בן ציון

מנהל החברה הכלכלית והחברה להשבת מי קולחין

טל': 03-9000620 | פקס: 03-9000622 | Elazar@dsharon.org.il

החברה הכלכלית במועצה האזורית דרום השרון

החברה הכלכלית במועצה האזורית דרום השרון הינה זרוע שבאמצעותה מקדמת המועצה פרוייקטים שונים.

החברה הכלכלית אחראית לביצוע מטלות שוטפות כגון תחזוקת אזורי התעשייה הקיימים, קידום אזורי התעשייה החדשים, גמר הפיתוח ביישובים השונים והתחלת פיתוח ביישובים אחרים והשגת תוקף לתוכניות בינוי שונות לפי דרישת המועצה.

החברה מקדמת תוכניות בינוי בעיר במספר יישובים לפי בקשות היישובים והחלטת המועצה.

החברה הכלכלית דרום השרון אחראית גם לשיקום מחצבות בתחום המועצה וכן לניהולה של החברה להשבת מי קולחין.

מנהלי החברה הכלכלית לפתוח דרום השרון

דירקטוריון החברה

 1. אושרת גני גונן – יו"ר
 2. צפי פלד – סגן ראש המועצה ומ"מ
 3. ישראל טייבלום – רמות השבים
 4. מולי אורן – נירית
 5. דודו בוזגלו – מתן
 6. יריב אברהם – צור יצחק
 7. אורי מרגלית – רמת הכובש
 8. אופיר גרינברג – גני עם
 9. אד' נילי יוגב – מהנדסת הועדה המקומית לתו"ב
 10. ציפי וקנין – סגנית גזבר המועצה
 11. שרון סספורטס – מנכ"ל המועצה
 12. בועז שויגר -מנהל היח' לתכנון אסטרטגי ודובר המועצה

איתן בן ציון – מנכ"ל החברה

זהבה אלעזר – מזכירת החברה

ועדת מכרזים

ועדת ביקורת

 1. רונן ברקאי  - גבעת חן
 2. אייל מילר – גת רימון
 3. שמוליק מריל – גבעת השלושה

החברה להשבת מי קולחין

דירקטוריון

 1. אושרת גני גונן – יו"ר
 2. צפי פלד – סגן ראש המועצה ומ"מ
 3. ישראל טייבלום – רמות השבים
 4. צחי פרימק – מתן
 5. גבי דור – נירית
 6. אברהם נדל – רמות השבים
 7. יצחק אגוזי – גזבר המועצה
 8. דנה גל – מנהלת מדור מוניציפאלי

איתן בן ציון – מנכ"ל החברה

זהבה אלעזר – מזכירת החברה

ועדת מכרזים

ועדת ביקורת

 1. רונן ברקאי -גבעת חן - יו"רֿ
 2. אייל מילר - גת רימון
 3. שמוליק מריל - גבעת השלושה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר