יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

המועצה האזורית דרום השרון מכריזה בזאת על קבלת הצעות לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות של המועצה האזורית דרום השרון כפי שהן מפורטות בכל מסמכי המכרז.

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מבקשת להסתייע ביועץ (להלן- "נותן השירות"), לצורך שירותי סיוע בהכנת תקציב מקושר תכנית עבודה, כתיבת נהלים ארגוניים ועוד (להלן- "השירותים"). בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה )להלן: "הפנייה").
המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מבקשת להסתייע ברו"ח ו/או יועץ כלכלי (להלן- "נותן השירות"), לצורך בדיקה של מערכת ההתחשבנות עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") בכל הקשור לקבלת תקבולים בגין "חלף היטל השבחה", (להלן-"השירותים"). בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה (להלן: "הפנייה").
עמוד 1 מתוך 9

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר