"מפגשות" - מפגשי בוקר לנשים בלבד

Mifgashot4Slider

מחלקת תרבות והיחידה למעמד האישה מתכבדות להזמינכם לסדרת

"מפגשות" -  מפגשי בוקר לנשים בלבד.

אחת לחודש באולם האירועים של המועצה.

לפרטים למחלקת תרבות : 03-9000540