הסמלה

פעולה בצורת מסע שמטרתה להכיר את ערכי התנועה וסמליה, ולחזק את הקשר הרגשי בין החניך לתנועה.
הסבר על הסמלה בתנועת בני המושבים והנוער העובד והלומד, מהי תנועת נוער בכלל ומהי תנועת בני המושבים בפרט.