פנקסים למדריך

פנקס למדריך בטיול- הכולל בתוכו משחקים, סיפורים, צ'יבזטים, כפיתות ועוד.