ניהול זמן

טבלה של השבוע שמאפשרת לחניכים להתנסות בניהול זמן נכון, ע"י שיבוץ המשימות השבועיות שלהם.
פעולה שמטרתה לייעל את ניהול הזמן של החניכים / המדריכים.