אחריות

פעולה על לקיחת אחריות בקבוצה, והבנה של ההבדל בין אחריות אישית לחברתית. בדגש על צוותי הדרכה.
פעולה שמטרתה להבין את המושג "אחריות", לבדוק באילו תחומים החניך לוקח אחריות על עצמו ולמצוא פתרונות בהם החניך לא לוקח אחריות.