סימולציות בהדרכה

אוסף דילמות והתמודדויות למדריך קבוצה.
מטרות הפעולה: 1. החניך יכיר מתודיקת שטח לקידום תהליכים בקבוצה. 2. החניך ירכוש כלים להתמודדות עם משימה. 3. החניך יתנסה בהתמודדות קבוצתית עם אתגר.
מטרות הפעולה: 1. הצפת דילמות וקשיים על ידי המדריכים. 2. בחינת דרכי התמודדות משותפת של כלל המדריכים. 3. התנסות בהתמודדות עם דילמה.