שונות

מסמך שאפשר לצלם על שני הצדדים והופך לספרון- פינוק שאפשר לחלק לחניכים בטיול.
אוסף של טיפים למדריך לקראת טיול.