שני, 09 מאי 2016 13:48

טופס בקשה להוספת פחים נוספים

להורדת טופס בקשה להוספת פחים נוספים בקובץ חיצוני (למילוי ידני)

בקשה להוספת פחי אשפה נוספים

שם המבקש(*)
יש לציין את שם המבקש

טלפון(*)
יש לציין מספר טלפון

דוא״ל
כתובת דוא״ל לא תקינה

כתובת :
Invalid Input

יישוב(*)
יש לציין שם היישוב

מספר פחי אשפה שברצוני להוסיף(*)

Invalid Input

יש לציין שמות של לפחות 7 נפשות (כולל המגיש) הגרות בנחלה/מגרש.
יש לציין שמות של לפחות 13 נפשות (כולל המגיש) הגרות בנחלה/מגרש.
שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

שם(*)
יש לרשום שם של תושב/ת המתגורר/ת בנחלה/מגרש אליו מתייחסת הבקשה

ת.ז.(*)
יש להזין את מספר תעודת הזהות (מספרים בלבד)

הערות
Invalid Input

אני מצהיר בזאת כי כל הרשומים מעלה גרים באותו מגרש/נחלה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר