אגף החינוך

אגף החינוך בדרום השרון אחראי על שלושה נושאים מרכזיים: גיבוש המלצות לקביעת מדיניות החינוך של המועצה בהווה ובעתיד, פיקוח על מוסדות החינוך ברמה האדמיניסטרטיבית ושותפות בקביעת החלטות פדגוגיות עם מנהלי בתי הספר ומנגנוני הפיקוח של משרד החינוך.

מנהלת אגף החינוך אחראית על פיתוח ועיצוב מדיניות החינוך, יישום המדיניות, הכוונה ומעורבות בהחלטות הקשורות במקרים חריגים וייצוג המועצה בפני גורמי חוץ.

אגף החינוך אחראית על מספר תחומים שבהם:

 • רישום לבתי הספר ולגני הילדים (כולל רישום דרך האינטרנט)
 • מערך ההסעות (בשיתוף מחלקת התחבורה), כולל חינוך רגיל וחינוך מיוחד
 • הצטיידות מוסדות החינוך
 • מכרז ניקיון וגינון של מוסדות החינוך, מעקב שוטף ואישור חשבונות
 • טיפול מול גורמי חוץ שונים לקידום פרויקטים שונים כגון מחשוב, חדרי מדעים, בניית מוסדות חינוך ושיפוצים
 • טיפול במלגות ללימודי השכלה גבוהה
 • בטיחות בדרכים
 • בטיחות וביטחון מוסדות חינוך

בנוסף לכך, אחראית מחלקת החינוך על הגופים הבאים:

 • גני הילדים:  מנהלת  מדור גני ילדים אחראית על תפעול הגנים בתחום המועצה לגילאי 3 עד 5 כולל.
 • שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) - ממוקם בכניסה למושב גן חיים. בשירות הפסיכולוגי מועסקים פסיכולוגים מקצועיים, האחראים למתן שירותים פסיכולוגיים למוסדות החינוך של המועצה וכן להעברת השתלמויות וסדנאות להורים ולמורים.
 • קצין ביקור סדיר (קב"ס) - הקבס פועל מתוקף חוק לימוד חובה (התש"ט- 1949) וחוזר מנכ"ל "מביקור סדיר למניעת נשירה" (מרץ 2017). תפקידיו הינם בקרה, איתור ואכיפה של החוק להבטחת לימודיו של כל תלמיד ותלמיד לצד הנחיה וסיוע בגיבוש תוכניות להכלה ולמניעת נשירה. חבר קבוע בועדות התמדה בית ספריות ורשותיות.
 • הסעות: אחריות על מערך ההסעות של החינוך המיוחד ותיאום הסעות של החינוך הרגיל עם מחלקת התחבורה.
 • מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א) - אחראי לתיאום ומתן שירותים מיוחדים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוך של המועצה.
 • ממונה בטיחות: יועץ חיצוני לבטיחות במוסדות החינוך של המועצה.

מוקד מידע להורי ילדים הזקוקים לחינוך מיוחד

במועצה פועל מוקד מידע להורים של תלמידים הזקוקים לשרותי חינוך מיוחד ומבקשים לדעת את זכויותיהם. כמו כן ניתן לקבל מידע על מוסדות החינוך המיוחד.

מידע בנושא ניתן לקבל אצל מנהלת מדור פרט וחינוך מיוחד, שרה בן עטיה:

ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:30-15:30 טלפון 03-9000533

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר